ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΒΑΚ

   

  Αθήνα, 12.04.2017

                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. : 1318  

   

  Προς  :   Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Θέμα :   Αναθέσεις μελετών ΣΒΑΚ.

   

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Με πρωτοβουλία του υπουργείου σας πρόκειται το προσεχές διάστημα να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο 150 δήμοι της χώρας για να αναθέσουν την εκπόνηση μελετών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά περίοδο, η οποία, εφόσον ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί, θα αποδώσει στις πόλεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μεγάλα οφέλη με μικρό σχετικά κόστος.

  Θέλουμε όμως να σας επισημάνουμε δύο σοβαρά προβλήματα που, αν δεν επιλυθούν, υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσουν την πορεία του προγράμματος. Αναφερόμαστε ειδικότερα στην έλλειψη εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών και στην ανάθεση των μελετών από τους δήμους.

  Για την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και ιδιαίτερα παραδοτέων δε νομίζουμε ότι χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε. Ήδη ορισμένοι δήμοι έχουν προκηρύξει την ανάθεση μελετών ΣΒΑΚ με περιεχόμενο που διαφοροποιείται σημαντικά, όπως προκύπτει από τα τεύχη των σχετικών προκηρύξεων. Η συνέχιση και ο πολλαπλασιασμός αυτών των διαφοροποιήσεων θα είναι καταστρεπτικός για το πρόγραμμα.

  Σε ότι αφορά στη διαδικασία ανάθεσης των μελετών, πιστεύουμε ότι αυτή θα πρέπει να γίνει κεντρικά, για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατανομή των μελετών και η μέγιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος μελετητικού δυναμικού. Οι αναθέσεις των μελετών από τους δήμους είναι προφανές ότι θα οδηγήσουν σε μια ανισοκατανομή των μελετών, με αποτέλεσμα κάποιοι μελετητές να αναλάβουν την εκπόνηση μεγάλου αριθμού μελετών, υποχρέωση στην οποία δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αυτό μπορεί να προκληθεί ακόμα και χωρίς τη θέληση τους, γιατί οι μελετητές θα υποχρεωθούν να υποβάλλουν προσφορές σε πολλούς δήμους, προκειμένου να επιτύχουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

  Προτείνεται λοιπόν η ανάθεση των μελετών να γίνει ενιαία από κεντρικό φορέα και η επίβλεψή τους να γίνει από τους δήμους. Ανάλογες διαδικασίες έχουν γίνει στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία και από το υπουργείο σας. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την ανάθεση δύο “πακέτων” δεκάδων μελετών “κτηματογράφησης-πολεοδόμησης-πράξης εφαρμογής” που ανατέθηκαν κεντρικά από το υπουργείο σας και επιβλέφθηκαν από περιφερειακές υπηρεσίες.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για αναλυτικότερη διατύπωση των απόψεών μας.

   

   

  Με εκτίμηση,

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος

  Α.Πρέσβελος

   

  Ο Γ.Γραμματέας

  Δ.Γκατζηρούλης

  © 2017 Association of Consultants of Greece (ACG). All Rights Reserved. Developed by Information Technology Solutions GR