ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Αθήνα, 06.06.2018

  Αρ. Πρωτ. : 1345     

  Προς  :        Τον πρόεδρο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

  Θέμα  :        Αναθέσεις μελετών οδικής ασφάλειας.

   

  Αξιότιμε κ. πρόεδρε,

  Από σχετική ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ενημερωθήκαμε για την απόφαση της εταιρείας σας να αναθέσει τρεις(3) μελέτες ελέγχου οδικής ασφάλειας σε αυτοκινητοδρόμους. Μια απόφαση πολύ θετική, γιατί είναι γνωστό το χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας μας και οι δραματικές συνέπειες που προκύπτουν από αυτό.

  Έχοντας υπόψη και το πολύ αξιόλογο πρόγραμμα εκπόνησης εξήντα (60) Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) που ολοκλήρωσε η εταιρεία σας, ελπίζουμε ότι το ενδιαφέρον της εταιρείας σας θα έχει ανάλογη συνέχεια. Πάντα βέβαια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 104/2011 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

  Σε σχέση με τις προκηρύξεις για τις αναθέσεις των τριών (3) μελετών οδικής ασφάλειας πιστεύουμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί η απαίτηση για εμπειρία εκπόνησης “ελέγχου Οδικής Ασφάλειας σε τμήματα Αυτοκινητοδρόμων συνολικού μήκους 200km την τελευταία πενταετία”. Η απαίτηση αυτή είναι πολύ περιοριστική, γιατί οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας (όχι οι μελέτες οδικής ασφάλειας) είναι ένα νέο υπό διαμόρφωση αντικείμενο. Ακόμα δεν έχουν πιστοποιηθεί οι ελεγκτές οδικής ασφάλειας που προβλέπονται στο Π.Δ. 104/2011, για την πιστοποίηση των οποίων δεν απαιτείται εμπειρία όπως η προβλεπόμενη στην  παραπάνω προκήρυξη.

   

  Προκειμένου να μη περιοριστούν οι υποψήφιοι για τις τρεις (3) μελέτες ελέγχου οδικής ασφάλειας σε ένα μοναδικό σχήμα, παρακαλούμε η απαιτούμενη εμπειρία να αφορά και σε εκπόνηση μελετών οδικής ασφάλειας την τελευταία δεκαετία και όχι μόνο σε αυτοκινητόδρομους.

    

  Με εκτίμηση

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος

  Α.Πρέσβελος

   

  Ο Γ.Γραμματέας

  Δ.Γκατζηρούλης

  © 2017 Association of Consultants of Greece (ACG). All Rights Reserved. Developed by Information Technology Solutions GR