ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕΓΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εκτύπωση