ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

  ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  Αθήνα, 17.11.2017

                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. : 1329

   

  Προς  :        Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

  Θέμα  :        Χειραγώγηση αναθέσεων συμβάσεων δημοσίου με εργαλείο την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

   

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Το πρόσφατο περιστατικό σε ανάθεση σύμβασης προμήθειας στο Δήμο Περιστερίου Αττικής με το πασίγνωστο πια “Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς προσάρμοσέ το” ανέδειξε με γλαφυρό τρόπο το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει μετά την εφαρμογή του νόμου 4412/2016 με τη χρησιμοποίηση από τις αναθέτουσες αρχές της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για χειραγώγηση των αναθέσεων συμβάσεων του δημοσίου σε προεπιλεγμένους αναδόχους, με ελάχιστες εκπτώσεις επί των τιμών των προκηρύξεων.

  Είχε προηγηθεί σειρά καταγγελιών των μελετητικών και εργοληπτικών ενώσεων για διατάξεις στις προκηρύξεις αναθέσεων μελετών και έργων, κύρια για “φωτογραφικές” απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που ελαχιστοποιούν έως και μηδενίζουν τον ανταγωνισμό και μεγιστοποιούν τα τιμήματα των συμβάσεων. Σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί τέτοια φαινόμενα (Δήμοι Μονεμβασιάς, Λευκάδας, Κασσάνδρας, Σκύδρας, Φυλής κ.α.)

  Αποτέλεσμα αυτών των φαινομένων είναι η εξάλειψη του ανταγωνισμού, η συγκέντρωση των μελετών και των έργων στις μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις που συμπράττουν με τις αναθέτουσες αρχές στα παραπάνω και περισσότερο απ’ όλα, η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου.

  Είναι προφανές ότι τα αναφερόμενα στο άρθρο 75 παρ.1 του νόμου 4412/2016 “Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες” και “Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης” δεν αρκούν για να προστατεύσουν τη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων και κατά συνέπεια να διασφαλίσουν τον ανταγωνισμό και τη μη διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

  Ζητούμε λοιπόν να προχωρήσετε άμεσα σε συνεργασία με τις μελετητικές και εργοληπτικές ενώσεις στην καθιέρωση αυστηρού πλαισίου κανόνων που θα διέπουν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων. Σε ότι αφορά στις μελέτες (νομίζουμε και στα έργα), η καθιέρωση κανόνων είναι απόλυτα εφικτή και ο Σύλλογός μας διαθέτει σχετικές προτάσεις.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

  Με εκτίμηση,

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος

  Α.Πρέσβελος

   

  Ο Γ.Γραμματέας

  Δ.Γκατζηρούλης

  © 2017 Association of Consultants of Greece (ACG). All Rights Reserved. Developed by Information Technology Solutions GR