ΝΕΑ

    ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΜΕ, ΣΕΓΜ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ ΚΑΙ ΣMΥΕ

    Την Τετάρτη 18.10.2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των Συλλόγων ΣΜΕ, ΣΕΓΜ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΥΕ. Η συνάντηση είχε σκοπό τη διατύπωση κοινών απόψεων των συλλόγων για τον τρόπο περιορισμού και ελέγχου των “αδικαιολόγητα χαμηλών προσφορών”, όπως προβλέπεται στο νόμο 4412/2016. Με την ευκαιρία της συνάντησης συζητήθηκαν και γενικότερα τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νόμου 4412/2016.

    Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε συναντίληψη για τα θέματα που συζητήθηκαν. Αποφασίστηκε να συστηματοποιηθεί η επαφή των συλλόγων και να υπάρξει κατά το δυνατό και κοινή δράση.

    © 2017 Association of Consultants of Greece (ACG). All Rights Reserved. Developed by Information Technology Solutions GR